Declaratie Portal


In verband met de jaarafsluiting hierbij het vriendelijke, doch dringende verzoek om uw declaratie / betalingsverzoek derden / facturen voor dinsdag 19-12-2017 in te dienen bij het Financial Shared Service Center. Bij tijdige aanlevering kunnen de kosten nog in het boekjaar 2017 worden verantwoord. 
Meer informatie kunt u vinden op het Financieel Serviceplein (MyUniversity/DoItYourself/Financieel) 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 

NIEUW:
Apart formulier voor kosten sollicitatiebezoek (gebruik 2e bullit).
Voor andere wijzigingen: zie Wijzigingen in de blauwe balk.


Deze website maakt gebruik van Javascript. Als u problemen ondervindt, controleer dan of Javascript aanstaat in de browser.


Hier treft u diverse declaratieformulieren aan, inclusief formulieren voor een buitenlandse reis.

Voor declareren van HR-gerelateerde zaken en informatie betreffende reisverzekering en schadeafwikkeling wordt verwezen naar: My University/Infonet/Werk en carriere

 

Let op: er wordt gevraagd naar een geldig projectnummer. Vraag ernaar bij uw leidinggevende of opdrachtgever binnen de Universiteit.

 

Er is ook een directe link voor derden: www.rug.nl/declaratie

 

 

Ik vul een formulier voor mezelf in en ik heb een P-nummer
Ik vul een declaratie voor mezelf in en ik heb geen P-nummer (Derden van buiten de RUG)
Ik vul een formulier in voor iemand anders

Voer uw P-nummer en wachtwoord in om in te loggen:

Gebruikersnaam (P-nummer (formaat pxxxxxx))
Wachtwoord (pas op: capslock)