Declaratie Portal

NIEUW: Voor NIET RUG-medewerkers (aanstelling bij de RuG): u kunt hier uw kosten declareren via onderstaande bullit).

NIEUW: RuG medewerkers dienen voor zichzelf te declareren via AFAS. Declareren voor een externe kan hier wel.

TIP: U kunt de multifunction copier gebruiken om kopieën van rekeningen, etc. digitaal beschikbaar te maken voor iemand anders. Download the handleiding in formaat voor desktop en mobiel: desktop   mobiel

 

 

LET OP: Sinds 23 december kunnen personen met een RUG-aanstelling niet meer via deze portal declareren. Gebruik vanaf 1-1-2020 AFAS Insite voor al je declaraties.

Deze declaratieportal is alleen nog toegankelijk voor personen zonder RUG-aanstelling.

Meer informatie over declarareren vanaf 1/1/2020 (https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/faciliteiten-voorzieningen/financiele-dienstverlening/declaraties/declarerenafas-ned.pdf)

 

Deze website maakt gebruik van Javascript. Als u problemen ondervindt, controleer dan of Javascript aanstaat in de browser.


Hier treft u diverse declaratieformulieren aan, inclusief formulieren voor een buitenlandse reis.

Voor declareren van HR-gerelateerde zaken en informatie betreffende reisverzekering en schadeafwikkeling wordt verwezen naar: My University/Infonet/Werk en carriere

 

Let op: er wordt gevraagd naar een geldig kostenplaats-of projectnummer. Vraag ernaar bij uw leidinggevende of opdrachtgever binnen de Universiteit.

 

Er is ook een directe link voor derden: www.rug.nl/declaratie

Let op: via de declaratieportal zijn geen betalingen mogelijk aan Cuba, Iran, Noord-Korea en Syrië. Meer info: zie FAQ: Hoe kan voor een derde betalingen worden gedaan aan landen waartegen sancties bestaan?

 

 

Ik vul een formulier voor mezelf in en ik heb een P-nummer
Ik vul een declaratie voor mezelf in en ik heb geen P-nummer (Derden van buiten de RUG). Dit geldt ook als jij voor een externe declareert
Ik heb een account
Account aanmaken (voor vaker gebruik portal)
Geen account aanmaken (voor eenmalig gebruik portal)