Declaratie Portal

Wijzigingen

02-05-2019
Bugfix: Afronding buitenlandse valuta
Bugfix: Tussentijds opslaan in formulieren voor externen

01-05-2019
Nieuw formulier: Tablet- en laptopregeling

20-04-2019
Bugfix: Formaat van vreemde valuta

01-04-2019
Diverse tekstuele aanpassingen.
Bugfix: Komma in koersveld werkt nu correct.
Bugfix: Opslaan van formulier Sollicitatiebezoek werkt nu correct.

26-03-2019
Migratie van de portal naar een nieuwe infrastructuur.

18-02-2019
Kleine wijziging in kostencodes in formulier voorgeschoten kosten.
Enkele tekstuele aanpassingen.

30-01-2019
Uploadfouten worden nu gelogd ten behoeve van ontwikkelaars.
Bugfix: een bijzonder type pdf document geeft een foutmelding.

01-01-2019
Tarieven voor Binnenlandse reis gewijzigd.
Fietsregeling verwijderd.
Kostencode gewijzigd in Binnenlandse reis.
Kostencodes gewijzigd in Voorgeschoten kosten.

07-12-2018
Bugfix: probleem met uploaden van grote aantallen bestanden.

30-11-2018
Implementatie van 30% regeling.
Enkele kleine bugfixes.

25-11-2018
Uitbreiding van medewerkerstabel met kolom voor 30%-regeling.

23-11-2018
Update databasemanagementsysteem.

21-11-2018
Enkele tekstuele aanpassingen i.v.m. alleen nog digitaal indienen.
Bugfix: download van een kopie aanvraag buitenlandse reis nu ook met een eventueel voorschot.
IBAN of rekeningnummer voor aanvraag buitenlandse reis voor externen alleen nodig bij een voorschot.

15-10-2018
Invoering van alleen nog digitaal indienen.
Diverse tekstuele aanpassingen vanwege alleen nog digitaal indienen.
Op aanvraag buitenlandse reis invullen van toegekend maximum bedrag budgethouder.
Verwijdering van ge-uploadde bonnen, etc. in pdf richting declarant.
Externen met een account kunnen nu ook eerdere formulieren downloaden, corrigeren, etc.
Aanvraag en voorschot buitenlandse reis zijn nu gescheiden in de uitvoer.

18-09-2018
Bugfix: niet goed verwerken diakritische tekens in XML bestand gecorrigeerd.

17-09-2018
De gegevens die verzonden worden aan ISP bevatten nu ook de data in XML-formaat.
Download in box "Opgeslagen declaraties" genereert geen mail meer.
Download functionaliteit nu ook voor tablet, smartphone, fiets en externen met een account.
Bugfix: fout bij versturen mail met bijlagen.

11-07-2018
Bugfix: in uitzonderlijke gevallen werkt tussentijdse opslag van een declaratie buitenlandse reis niet goed.

22-06-2018
Tekst aangepast voor boeken reis via ATPI.
Tekst toegevoegd betreffende A1-verklaring.
Bugfix: upload van sommige bestanden gaf een foutmelding.

23-05-2018
Kleine tekstuele wijzigingen.
Kostencode voor maaltijden op formulier voorgeschoten kosten aangepast.
Verplicht BSN en geboortedatum verwijderd voor formulieren voor derden.
Informatie inzake privacy-regeling.

23-04-2018
BSN niet meer in alle gevallen vereist in formulier voor gastdocent.
Enkele kleine bug fixes.

28-02-2018
Kleine wijzigingen in gebruikte financiële codes.
Bugfix: ook beveiligde pdf's nu te uploaden.
Data in (beveiligde) pdf's kan nu worden gekopieerd.
Arbeidsrelatie Nummer niet meer nodig voor inloggen voor iemand anders.
Enkele kleine bug fixes.

05-02-2018
Invullen voor iemand anders vereist nu alleen P-nummer, arbeidsrelatienummer, IBAN en eenheid.
Nieuwe optie: het aanvragen/boeken van een buitenlandse reis voor derden.
Externen zien bij het aanmaken van een account de gebruiksvoorwaarden.
Enkele kleine bugfixes.

22-12-2017
Aanpassing maaltijdvergoeding in formulier Voorgeschoten Kosten.
Aanpassing kostencode in formulier Sollicitatiebezoek.
Enkele kleine correcties en tekstuele aanpassingen.

20-11-2017
Apart formulier voor sollicitatiekosten i.p.v. onderdeel voor derden.

23-10-2017
Opgelost: bug in veranderen van vreemde valuta naar euro.
Apart formulier voor gastdocenten i.p.v. onderdeel formulier voor derden.
Toelichtingsveld bij gebruik van een vervoermiddel niet conform geldend beleid.
Vervoermiddelen nu gelijk in binnenlandse en buitenlandse reis.
Mogelijkheid parkeer-, veer- en tolgelden op te voeren voor auto / motor (noodzakelijk).
Mogelijkheid om oude declaratie als sjabloon te gebruiken.

25-08-2017
Opgelost: fout in formulier Scholing bij opvragen oude declaratie.
Opgelost: opvragen van formulier bij iemand anders lukte niet.

09-06-2017
Opgelost: invoerfout -in bijzondere gevallen- van tariefgegevens in formulier derden.

29-05-2017
Derden kunnen nu desgewenst een account aanmaken.

04-05-2017
Kleinere tekstuele aanpassingen.

10-04-2017
Aanpassing Contact pagina.
Kleinere tekstuele aanpassingen van formulieren Buitenlandse reis.
FAQ's opgevoerd.
PDF is niet mee te wijzigingen.

06-03-2017
Extra veld voor toelichting mogelijk op formulier Voorgeschoten kosten.
Indien er maaltijden moeten worden vergoed, moet extra informatie worden opgevoerd.
Veld voor algemene toelichting (vergelijkbaar met andere formulieren).
Extra helpteksten.
Diverse kleinere tekstuele aanpassingen.

18-01-2017
Projectcode voor fiets-regeling aangepast.

13-01-2017
Opgelost: probleem in formulier Scholing dat in sommige gevallen een fout wordt gemeld maar geen aanduiding.

04-01-2017
Opgelost: inlog probleem bij invullen van een formulier voor iemand anders.

02-01-2017
Nieuwe url.
Kleuren aangepast aan huisstijl voor intern gebruik.
Nieuw formulier: Fietsregeling.
Technische infrastructuur geupdate.

03-10-2016
Nieuw formulier: Scholing.
Kleine beveiligingsupdate.

09-09-2016
Niet tegelijk IBAN en niet-SEPA gegevens op inlog pagina in te vullen.
Security update.

27-05-2016
Formulier Aanvraag/voorschot buitenlandse reis geeft melding betreffende voorschot i.v.m. boeking via ATPI.

09-05-2016
Toegevoegd een formulier voor de smartphone-regeling.

21-03-2016
Het per mail verzonden formulier aangepast, zodat het duidelijk is dat het niet gebruikt moet worden voor indienen van een declaratie.

04-03-2016
Oude Tablet4All formulier verwijderd.
VAR vereisten op gedownload formulier aangescherpt.

15-02-2016
Blokkeren van tegelijk invoeren van IBAN en niet-SEPA.

27-01-2016
Kleine tekstuele wijzigingen in Tablet4all formulier.

08-01-2016
Het leek dat de portal niet veilig was. De reden was dat alleen de favicon onveilig werd opgehaald. Opgelost.

05-01-2016
Formulier voor derden aangevuld met sollicitatiekosten.

04-01-2016
Nieuw formulier voor boeking met link naar E-travel en ATPI.

01-01-2016
Faculteiten Godgeleerdheid en Wijsbegeerte zijn opgevoerd als aparte bedrijven.

18-12-2015
Toegevoegd de nieuwe tablet regeling per 1 januari 2016.
Gevoelige gegevens niet meer zichtbaar in attachment in e-mail.

03-12-2015
Verwijderen ingevoerde gegevens in Maandrapport werden niet correct verwerkt. Aangepast.

09-11-2015
Campus Fryslân in lijst Faculteit/Dienst.

04-11-2015
Aanvraag buitenlandse reizen aangepast. Handtekening leidinggevende niet meer vereist, maar verklaring dat deze akkoord is.
Verklaringen op Aanvraag buitenlandse reis verplaatst naar boven op het webformulier.

03-11-2015
www.rug.nl/claim leidt nu tot Engelse versie van de portal.
De link in Engelse versie van MyUniversity leidt nu naar Engelse versie van de portal.

15-10-2015
Menustructuur gewijzigd. Volgorde nu logischer.
Kleine tekstuele aanpassingen, mede vanwege boeking buitenlandse reizen.
Boekingsformulier toegevoegd voor buitenlandse reizen (voorlopig nog beperkt tot link).
Item Wijzigingen toegevoegd.

 
Naar boven